Wanneer bent u volgens een verzekeraar arbeidsongeschikt?

Wanneer u als ondernemer arbeidsongeschikt wordt en daarom inkomsten verliest, kunt u terugvallen op een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Maar wanneer is er sprake van arbeidsongeschiktheid? Wat moet u niet meer kunnen voordat u een uitkering krijgt?

Nerveus kijkende man krijgt slechte mededeling van een man
Nieuws
Datum: 16-03-2023

Als u een AOV afsluit, staat in de voorwaarden welke criteria de verzekeraar hanteert voor arbeidsongeschiktheid. Er zijn dan verschillende mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor het criterium Beroepsarbeid. Dit houdt in dat u arbeidsongeschikt bent als u door ziekte of een aandoening niet meer in staat bent om uw beroep uit te oefenen. Stel u werkt in de bouw en raakt een arm kwijt door een verkeersongeval. Dan kunt u uw beroep niet meer uitoefenen en krijgt u een uitkering.

Nog wel geschikt voor ander werk

Een ander criterium is Passende Arbeid. In dat geval kunt u door ziekte of een aandoening misschien uw beroep niet meer uitoefenen, maar wel ander werk dat past bij uw opleiding en ervaring. U kunt bijvoorbeeld geen bouwactiviteiten meer doen maar wel toezicht houden op de bouw of instructies geven aan nieuwe medewerkers. De derde mogelijkheid is het criterium Gangbare Arbeid. In dat geval wordt er gekeken of u überhaupt nog bepaald werk kunt doen. Als voorbeeld wordt dan vaak genoemd dat u altijd nog bonsaiboompjes kunt gaan kweken. U krijgt dan geen uitkering.

Keuzemogelijkheden zijn beperkt

Uit vergelijkend onderzoek is nu gebleken dat u bij alle AOV-verzekeraars voor het criterium Beroepsarbeid kunt kiezen. Maar Passende Arbeid is bij 60% van de verzekeraars geschrapt en Gangbare Arbeid is helemaal niet meer beschikbaar als verzekeringsvorm. Wat betekent dat voor u? De keuze Beroepsarbeid is de veiligste vorm omdat u niet noodgedwongen ander werk hoeft te doen als u uw beroep niet meer uit kunt oefenen. Maar u bent ondernemer. U wilt misschien helemaal niet thuis zitten met een uitkering als u ook nog kunt werken. Dat weten verzekeraars ook.

Preventie en re-integratie

Omdat u misschien liever uw eigen inkomen verdient, zal een AOV-verzekeraar vaak meer doen dan u een uitkering geven bij arbeidsongeschiktheid. U kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van preventieve maatregelen, zoals een vitaliteitsprogramma of coaching. Wordt u toch arbeidsongeschikt? Dan kan de verzekeraar u helpen met re-integratie als u daarvoor openstaat. Misschien wilt u een traject volgen waardoor u weer actief kunt worden op de arbeidsmarkt, eventueel in een heel andere branche. Met de dekking Beroepsarbeid is zo’n traject dan niet verplicht, maar u kiest er misschien toch voor omdat u dan weer aan de slag kunt. In hoeverre de kosten vergoed worden, verschilt van verzekeraar tot verzekeraar en hangt ook af van de gekozen oplossing. In veel verzekeringen is bovendien opgenomen dat u opnieuw recht heeft op een uitkering als u na de re-integratie toch weer uitvalt om dezelfde gezondheidsproblemen.

Bespreek uw mogelijkheden met ons

Heeft u nog geen AOV? Of wilt u weten of de dekking van uw huidige AOV nog bij u past? Neem dan contact op met ons kantoor. Wij bespreken uw keuzemogelijkheden en rekenen uit wat u aan premie gaat betalen.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag