Verzeker u van rechtsbijstand voor u een conflict heeft

Als ondernemer wilt u op een plezierige en faire manier zaken doen. Desondanks kunt u te maken krijgen met zakelijke geschillen. Vaak zijn die in onderling overleg op te lossen, maar niet altijd. Met een zakelijke rechtsbijstandsverzekering voorkomt u juridische kosten en problemen.

overleg met een advocaat aan een tafel en een recht hamer
Nieuws
Datum: 09-02-2022

Een klant die een claim indient omdat het geleverde product niet aan zijn verwachtingen voldoet. Een afnemer die uw facturen niet  betaalt. Een leverancier die ineens eerder gemaakte afspraken aan zijn laars lapt. Juridische kwesties die zich voordoen als u personeel in dienst neemt. Of als u iemand wilt ontslaan. Een akkefietje over het onderhoud van uw bedrijfsruimte. Of een geschil met de overheid over een vergunning. Zomaar wat voorbeelden van zakelijke conflicten waar u juridische ondersteuning bij kunt gebruiken.

Wachttijd

Bij een zakelijk conflict kunt u zich niet beroepen op de rechtsbijstandverzekering die u privé heeft afgesloten. Die biedt daarvoor geen dekking. In plaats daarvan heeft u een zakelijke rechtsbijstandverzekering nodig. Die dekt de kosten voor juridisch advies, proces- en gerechtskosten, advocaat, deurwaarder en kosten van de tegenpartij. Veel ondernemers realiseren zich te laat dat het wenselijk is om juridische kosten te verzekeren. Ze kloppen bij ons aan als het conflict zich al heeft aangediend. Maar verzekeraars rekenen een wachttijd van een aantal maanden voordat u aanspraak kunt maken op rechtsbijstand. Laat het er niet op aankomen en sluit de verzekering tijdig af.

Maatwerkverzekering

Wij bespreken graag met u welke rechtsbijstandverzekering past bij uw bedrijf en de conflicten waar u mee  te maken kunt krijgen. Die analyse is de basis voor ons advies over de dekking. Want u kunt voor verschillende conflicten de rechtsbijstand verzekeren en er zijn nogal wat verschillen tussen de verschillende aanbieders. Daarom vragen we expliciet naar uw wensen. Wilt u incassohulp verzekeren? In hoeverre wilt u uw advocaat zelf kunnen kiezen? Wilt een vaste jurist die u ondersteunt of mag dat steeds iemand anders zijn? Ook gaan we na hoe de rechtsbijstandverzekering aansluit op uw andere zakelijke polissen. Het kan zijn dat bepaalde geschillen daar al afgedekt zijn. En we nemen ook meteen uw aansprakelijkheidsverzekeringen onder de loep.

Wilt u zich op maat verzekeren voor rechtsbijstand bij zakelijke conflicten? Neem dan contact op met ons kantoor.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.