Eigenrisicodrager worden? Meld u aan voor 1 oktober

Het risico van zieke en arbeidsongeschikte medewerkers heeft u misschien ondergebracht bij UWV. Wilt u per 1 januari 2023 eigenrisicodrager worden, dan moet u nu actie ondernemen. Want u moet u zich voor 1 oktober 2022 aanmelden bij de Belastingdienst.

Werkplek
Nieuws
Datum: 22-08-2022

Als werkgever kunt u eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet en/of voor de WGA. Als u daarvoor kiest, bent u zelf verantwoordelijk voor de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid onder uw medewerkers. Dat betekent nogal wat. U betaalt zelf de uitkeringen voor uw zieke (ex-)werknemers. En uw ziekteverzuimbeleid moet op orde zijn, inclusief een zorgvuldige administratie. U zorgt voor verzuim- en re-integratiebegeleiding naar passende arbeid en u betaalt dit ook. De werknemer heeft zelf ook wettelijke verplichtingen. U ziet erop toe dat hij die verplichtingen nakomt. Als hij zich niet aan de afspraken houdt, heeft u de bevoegdheid om een maatregel op te leggen.

Vragen beantwoorden

Het voordeel van het eigenrisicodragerschap is dat u beter de regie kunt voeren bij het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Gebeurt dat succesvol dan dalen de kosten. De meeste mkb-ondernemers die eigenrisicodrager zijn, verzekeren hun risico bij een private verzekeraar. Is dit ook voor u een goede stap? Dat hangt af van een aantal vragen waarop eerst een antwoord moet komen. Hoe groot is bijvoorbeeld het verschil dat u aan premies gaat betalen? En wat voor eisen stelt een private verzekeraar aan uw preventiebeleid en aan de manier waarop zieke medewerkers begeleid worden?

Toestemming Belastingdienst

Als u eigenrisicodrager wilt worden, moet de Belastingdienst daarvoor toestemming geven. Voorwaarde is dat u kunt aantonen dat u voldoet aan de arbo-eisen. De afspraken die u maakt met uw arbodeskundigen of de arbodienst moeten helder op papier staan. Die voorbereiding vergt veel tijd. Als u op 1 januari over wilt stappen, moet u zich voor 1 oktober hebben aangemeld bij de Belastingdienst. Wanneer u die datum wilt halen, dan moet u dus nu actie ondernemen. Redt u het niet, dan kunt u pas per 1 juli 2023 overstappen. Die aanvraag moet dan op 1 april 2023 bij de Belastingdienst zijn.

Passende verzekeringen

Neem contact op met ons kantoor als u de stap naar eigenrisicodragerschap overweegt. Want u zult dan ook opnieuw naar uw verzuimbeleid willen kijken. Wat kunt u kunt verbeteren en welke ondersteuning kan een verzekeraar bieden? Wat gaat u aan premies betalen? Welk eigen risico past bij uw bedrijf? De keuze voor de ene of de andere verzekering is dus heel belangrijk. Ga niet over een nacht ijs, maar bespreek met ons wat er nodig en mogelijk is. Wij adviseren u over passende oplossingen, vergelijken offertes en rekenen verschillende scenario’s door.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag